Allikad

Trüki

Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
Eesti lastekirjanike fotomapp. Tln., 2002
Edgar Valter: kirjandusnimestik. Tln., 1989
A. Asumets. Edgar Valteri loomingust eesti lastekirjanduses // Eesti Lasteraamatukogu lastekirjanduse ja lastekultuuri almanahh Nukits, 1996
Eesti Rahvusraamatukogu kirjandusteaduse elektrooniline andmebaas Littera
Eesti Rahvusraamatukogu teatri, muusika, kunsti ja filmi elektrooniline andmebaas TMKK
Rahvusbibliograafia andmebaas
Eesti Rahvusraamatukogu ESTER e-kataloog
Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse elektronkataloog
Külli Leppik. Karid ja kõrgused I, Elmatar 2009