Privaatsustingimused

Trüki

Pokumaa on võtnud endale kohustuse kaitsta külastajate ning oma kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad külastajate andmete kogumist, talletamist, kasutamist, avaldamist ja edastamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Pokumaa ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Pokumaa jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta, sellest kasutajaid informeerides. Eeldame, et meie uudiskirjaga liitudes, olete neid põhimõtteid lugenud ja nõustute nendega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kõiki Pokumaa uudiskirjaga liitumise ja kampaaniate käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Läbi veebikeskkonna pokumaa.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Pokumaa SA (registrikood 90001871).

Kogutud kontaktandmete abil edastame teile teavet Pokumaaga seotud toodete, teenuste, kampaaniate ja sündmuste kohta. Kui te soovite saada Pokumaa otseturunduspakkumisi, saate selleks anda nõusoleku Pokumaa kodulehel uudiskirja tellimise käigus. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Pokumaa kogub külastajate nõusolekul isikuandmeid järgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete (nimi ja e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel või teemapargis kohapeal
 • Kontaktandmete (nimi ja e-posti aadress) esitamisel (loosi-)kampaania kupongile
 • Eelmüügipileti ostmisel e-piletikeskkonnas ticketer.com
 • Kontaktandmete (nimi, e-posti aadress) edastamisel e-posti, telefoni või muud sidevahendi teel

 

Isikuandmete kaitse

Kõiki Pokumaa uudiskirjaga liitumise ja kampaaniate käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Meie eesmärk on hoida teie andmeid alati võimalikult turvaliselt. Kui me oleme saanud teie isikuandmed, rakendame me mõistlikke ja vajalikke tehnilisi ning korralduslikke meetmeid ja kontrollivahendeid, et vältida nii palju kui võimalik andmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut ja muutmist ning loata juurdepääsu. Me ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Juurdepääs isikuandmetele on Pokumaa volitatud töötajatel ning e-piletikeskkonna haldajal, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et edastada teile ajakohaseid uudiseid Pokumaal toimuva kohta.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nendega nõustunud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume meiega ühendust võtta aadressil info@pokumaa.ee. Vastame teile hiljemalt ühe nädala jooksul.

Teie õigused

Teil on õigussaada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral.

Teil on õigus:

 • tutvuda oma isikuandmetega;
 • parandada, muuta ja uuendada oma isikuandmeid;
 • kustutada oma isikuandmed või piirata nende töötlemist;
 • võtta oma nõusolek tagasi;
 • esitada vastuväide meie poolt teie isikuandmete kasutamisele automatiseeritud otsuste tegemiseks teie kohta;
 • nõuda meilt teie isikuandmete edastamist struktureeritud andmefailina teile või teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (andmete ülekantavus);
 • esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele ja nõuda õiguskaitsevahendit.