Poķu kalendārs

Edgars Valters gadiem veica novērojumus dabā un sastādīja kalendāru, kurš tiek izmantots Poķu zemē. Saskaņā ar to poķu dzīve notiek dabas ritmā.

JAUNĀ KALENDĀRA DIENA

1. janvāris

KARNEVĀLA DIENA

10. janvāris

ZIEMAS GUĻAS DIENA

4. februāris

KRAUKĻA ĶĒRCIENA DIENA

20. februāris

CĪRUĻA VĪTERA DIENA

7. marts

MAZĀ PĀRGĀJIENA DIENA

10. aprīlis

VARDES KURKSTU DIENA

20. aprīlis

PAVASARĪGĀS LĒKĀŠANAS DIENAS

3.–4. maijs

DZEGUZES KŪKOŠANAS DIENA

6. maijs

ZIEDU FRIZŪRU DIENA

17. maijs

SARKANĀS ZEMENES DIENA

12. jūnijs

LIELĀ PĀRGĀJIENA ATCERES DIENA

30. jūnijs

KAUDZES DEJAS DIENA

2. jūlijs

LIELĀ VASARAS DUNGOŠANAS DIENA

15. jūlijs

SIENĀŽA SISINĀŠANAS DIENA

19. augusts

VISVECĀKĀ POĶA DZIMŠANAS DIENA

21. septembris

SVĀRKU NOMAINĪŠANAS DIENA

5. oktobris

AUKSTĀ SKRAPŠĶA DIENA

27. oktobris

PASAKU STĀSTĪŠANAS DIENA

14. novembris

VISJAUNĀKĀ POĶA DZIMŠANAS DIENA

12. decembris

SILTO VĒLMJU DIENA

24. decembris