Edgars Valters

21. 09. 1929 – 4.03. 2006
Bērnu literatūras autors, grāmatu ilustrators un gleznotājs, karikatūrists

Edgars Valters dzimis Tallinā 8 bērnu ģimenē kā ceturtais bērns. 1945.gadā pabeidzis 17. vidusskolu. Strādājis par atslēdznieka mācekli, matrozi, krāsotāju, transporta darbinieku, apdrukas darbinieku, dekoratīvā ateljē darbinieku. No 1950. gada brīvmākslinieks. No 1956. gada Mākslinieku Savienības biedrs, no 1958.gada Rakstnieku Savienības biedrs. Igaunijas Padomju Sociālistiskās Republikas nopelniem bagāts kultūras darbonis no 1986.gada.
Edgars Valters ilustrējis aptuveni 250 grāmatas. Lielākā daļa no tām ir bērnu grāmatas. Edgara Valtera grāmatas ar ilustrācijām izdotas gandrīz 20 svešvalodās. Ilustrējis arī humora un satīras publikācijas, pieaugušo daiļliteratūru, populārzinātnisko un lietišķo literatūru, mācību grāmatas u.c., līdzdarbojies vairākos bērnu žurnālos.
Edgara Valtera karikatūras publicētas avīzēs un žurnālos Igaunijā un citur pasaulē, kopumā izdoti 8 karikatūru krājumi. Autors ir radījis brīvo grafiku, ekslibrus (ap 250), plakātus, teātru afišas, filmu un skatuves noformējumus, darbojies kā gleznotājs, piedalījies vairākās grupu un individuālajās izstādēs gan mājās, gan ārvalstīs. Ilustrācijas un karikatūras devušas autoram vairums apbalvojumu.
1994. gadā iznāca Edgara Valters pirmā paša rakstītā un ilustrētā bērnu grāmata „Poķu grāmata“. 12 gadu laikā (1994.-2005.) autors uzrakstīja un ilustrēja 15 bērnu grāmatas un īsā laika posmā kļuva par vienu no sekmīgākajiem un atzītākajiem igauņu bērnu literatūras autoriem. Uz jautājumu „kā no mākslinieka radās rakstnieks“ Edgars Valters ir atbildējis: „Pēc vairāku bērnu grāmatu ilustrēšanas, pēc laika radās ideja un vēlme mēģināt pašam uzrakstīt kaut ko priekš bērniem. Par iedvesmu bija Veru apriņķa daba, kuras ieskauts jau krietnu laiku esmu dzīvojis.“
2005. gadā Edgars Valters tika pasludināts par Igaunijas Mākslinieku Savienības goda biedru.

Edgara Valtera ilustrāciju krājums

Edgara Valtera grāmatas

Edgara Valtera atzinības

Edgara Valtera gleznas

Edgara Valtera gleznas