Pokumaa külastusprogrammid

Kõiki programme on võimalik tellida nii eesti, inglise, vene, soome kui saksa keeles. Läti keeles saame hakkama programmidega “Kuidas õppida vaatama?” ja “Lähem tutvus pokukojaga”.

Vajalik eelnev kokkulepe – eestikeelsetel programmidel vähemalt 3 päeva, võõrkeelsetel 5-7 tööpäeva.

Broneerimine ja info: info@pokumaa.ee tel: +372 5813 3603
Pokumaa külastusprogrammid

Kuidas õppida
vaatama

Lähem tutvus
pokukojaga

Puuko tare suitsusaun

Sannapäiv

Kamakõrd

Viis Pokumaa programmi on tunnustatud EHE märgisega.
EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis
, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.
Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.