Pokumaa külastusprogrammid

Kõiki programme on võimalik tellida nii eesti, inglise, vene, soome kui saksa keeles. Läti keeles saame hakkama programmidega “Kuidas õppida vaatama?” ja “Lähem tutvus pokukojaga”.

Vajalik eelnev kokkulepe – eestikeelsetel programmidel vähemalt 3 päeva, võõrkeelsetel 5-7 tööpäeva.

Pokumaa külastusprogrammid

Kuidas õppida
vaatama

Lähem tutvus
pokukojaga

Puuko tare suitsusaun

Sannapäiv

Kamakõrd

Viis Pokumaa programmi on tunnustatud EHE märgisega.
EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis
, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.
Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.