MILLEST KÕNELEVAD METSAD

Sihtgrupp:
Algkooli ja põhikooli õpilased.
Grupi suurus: kuni 25 last/noort ja 2 saatjat, suuremate gruppide puhul on võimalik läbi viia korraga mitu programmi.

Tegevuste kirjeldus:
• Õpime ära tundma erinevaid puuliike ja uurime nende kasvutingimusi
• Vaatame, kuidas metsas toimib omavaheline koostöö ja konkurents ning mis on metsakooslus
• Uudistame kodumaisest puidust tehtud tarbeasju

Pokumaa metsaõpperajal on hulk teadmisi kinnistavad infotahvlid. Programm toetab VI klassi loodusõpetuse ainekava, aga annab ka teistele põhikooli lastele võimaluse teadmiste kinnistamiseks koos loodusgiidiga.

Programm sisaldab: erinevate metsatüüpide ja tunnusliikide tundmaõppimist looduses, püsimetsa kujundamise-kujunemise ja liigilise mitmekesisuse vajalikkuse tutvustamist, teadmiste testimist, puidu omaduste ja eriliigilisest puidust tarbeesemete tundmaõppimist (Meelis Kihulase tööde näitus), pokukoja kui unikaalse puitehitisega tutvumist ning puidust millegi meisterdamist (erinev puitmaterjal Pokumaa metsadest). Programm sisaldab teepausi, õpilased võivad pirukad-võileivad ise kaasa võtta.

Toimumisaeg: september-november ja aprill-juuni.
Vahendid: 
Juhendajate poolt.
Programmi pikkus: 
2,5 tundi.
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 220€. Venekeelne programm 240€

Soodustused: Lasteaialaste rühmadel ja algklassidel (1.-4. klassid) 10 lapse kohta 1 saatja tasuta, vanematel õpilasrühmadel 15 õpilase kohta 1 saatja tasuta.
Erivajadustega õpilase/külastaja saatja ei pea piletit ostma.

Gruppidele on võimalik tellida toitlustus