ÕUESÕPPEMÄNGUD TALUMAASTIKUL

Sihtgrupp:
a) Algkooli õpilased;
b) põhikooli õpilased
Grupi suurus: kuni 25 last/noort ja 2 saatjat. Suuremate gruppide puhul on võimalik läbi viia korraga mitu programmi.

Tegevuste kirjeldus: Metsamatk mööda taimeõpperada Padasoomäe tallu on umbes 600 m. Siin teeme tutvust talukultuuriga – õpime tundma taluhooneid, koduloomi ja taluõue taimi. Uurime loodust meie ümber ja inimeste hakkamasaamist ja kuidas endistel aegadel kasutati “talupojatarkust” ilma kaupluste, elektri või isegi korstnata majas elades. Saab süüa kaasavõetud teemoona, juua lõkkel keedetud taimeteed ja küpsetada pulga otsas saiakesi.

Teeme ka ringkäigu Pokukojas.


Seos õppekavaga:
 Toetab riikliku õppekava loodus- ja sotsiaalainete valdkonda: loodushoid, kodumaa tundmine, õpihuvi, koostöö, vaatlus- ja võrdlusoskus. Inimese meeled ja avastamine. Asjad ja materjalid. Aastaajad: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Minu kodukoht Eestis: Kodukoha loodus, taluaed, taimed ja loomad. Organismid ja elupaigad: Maismaataimed ja -loomad. Inimene: Inimese seosed loodusega erinevates elupaikades. Ilmastikunähtused: Soe ja külm ilm. Organismide rühmad ja kooselu: Taimed. Loomad. Rütmika ja liikumine: Sportlikud meeskonnamängud.

Kasutatavad õppemeetodid: vaatlused, osalusõpe, praktilised tegevused, loovtegevused.
Õpitulemus: erinevate meelte kasutamisoskus, mõõtmised maastikul, seoste leidmine, meeskonnatöö arendamine.

Toimumisaeg: september-november ja aprill-juuni.
Vahendid: 
Juhendajate poolt.
Programmi kogupikkus:
kuni 2,5 tundi.
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 200€. Võõrkeelne programm 210€

Soodustused: Algklassidel (1.-4. klassid) 10 lapse kohta 1 saatja tasuta, ülejäänud õpilasrühmadel 15 õpilase kohta 1 saatja tasuta.
Erivajadustega õpilase/külastaja saatja ei pea piletit ostma.

Soovitus programmist osavõtjale: Palume jalga panna veekindlad jalanõud ja selga ilmaoludele vastav riietus!

Toitlustust saame pakkuda ettetellmisel