PÜSIMETS JA INIMENE NING LOODUSSÕBRALIK METSANDUS POKUMAAL

Sihtgrupp:

a) III kooliaste- 7.-9. klass
b) Gümnaasiumiõpilased
c) Täiskasvanud

Tegevuste kirjeldus: Programmi käigus teeme põhjaliku tiiru Pokumaa metsades. Külastame erinevaid raiealasid: püsimetsana majandatavaid metsi, maastikku, kus on tehtud lageraie ja analüüsime, mis metsaga pärast sellist raiet juhtub.
Vaatame metsa, mis on kasvanud vana põllu peale ning kuidas seda on hooldatud. Piilume sisse püsimetsa, kus raieid ei plaanita. Vaatame, millised metsad kasvavad pokude märgades elukohtades. Näeme, mis juhtub, kui torm on metsa pikali lükanud. Programm annab õpilastele ja kasvõi erametsaomanikele võimaluse metsaalaste teadmiste omandamiseks ja kinnistamiseks koos loodusgiidiga.

Seos õppekavaga: Osaleja mõistab, milliseid hüvesid saaks inimene metsast ning milliseid väärtusi metsad endas sisaldavad. Märkab, millistel viisidel majandatakse metsa, milline näeb välja püsimets ja mis juhtub siis, kui tehakse lageraie. Teab metsa majandamisega seotud põhimõisteid (metsamajandamiskava, lageraie, metsarinded, valgustusraie, häil jne).Teab, millist rolli täidab puit inimese elus praegu ning millist rolli on täitnud minevikus. Oskab näha metsas surnud puidu olulisust ning sellega seotud liike.
Väärtustab metsade elurikkust ja mõistab selle tähtsust.

Programmi pikkus: 2,5 tundi
Osalejate arv: kuni 20 inimest. Suuremate gruppide puhul teeme korraga mitu programmi.
Riietus: Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud.
Programmi maksumus: Eesti keeles 220€ ja võõrkeeles 240€
Toimumisaeg: Aastaringselt.

Soodustused: Õpilasrühmadel 20 õpilase kohta 1 saatja tasuta.
Erivajadustega õpilase/külastaja saatja ei pea piletit ostma.

Gruppidele on võimalik tellida toitlustus.