SAAME POKUDEGA SÕBRAKS

Kirjeldus:
Programmi jooksul tutvume looduslike pokude ja muinasjutu-pokudega. Räägime Pokuraamatu tegelastest ja Edgar Valterist. Matkame metsas, õpime tundma puid ja taimi, uurime loomade tegutsemisjälgi ning saame tuttavaks Pokumaal elavate koduloomadega. Räägime aastaaegadest ja nende vaheldumisest looduses

Sihtgrupp: lasteaialapsed ja 1. kooliaste
Programmi läbiviimise aeg:
 Septembrist novembrini ja aprillist juunini
Grupi suurus: Kuni 25 last + 2 saatjat, suuremate gruppide puhul võimalik läbi viia paralleelseid programme
Programmi pikkus: kuni 2 tundi

Eesmärk ja seos õppekavaga: Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt (Valter 2002:7). Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut. Kujundada vaatlusoskust, rikastada fantaasiat, õpetada loodust tundma ja hoidma. Lapse arendamine ja kasvatamine lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus). Aastaajad: aastaaegade vaheldumine, muutused taime- ja loomariigis. Inimene ja loodus: loodushoid. Kodukoha loodus: rohttaimed, puud. Taimed: taimede areng seemnete idanemisest viljade valmimiseni, erinevad kasvukohad

Vahendid: Juhendajate poolt
Riietus: Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud (vihmase ilma korral kummikud)
Söömine: Palume kaasa võtta oma jook ja söök. Soovi korral saab lisatasu
eest Padasoomäe talukohas ettetellimisel lõunatada
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 180€ Võõrkeelne programm 190€

Soodustused: Lasteaialaste rühmadel ja algklassidel (1.-4. klassid) 10 lapse kohta 1 saatja tasuta, vanematel õpilasrühmadel 15 õpilase kohta 1 saatja tasuta
Erivajadustega õpilase/külastaja saatja ei pea piletit ostma

Gruppidele on võimalik tellida toitlustus